Вулкани

Вулканът е геологична формация (най-често планина), при която се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност. Най-често на Земята вулканите се наблюдават в близост до границите на континенталните плочи. Изключение правят вулканите, които се наблюдават в така наречените горещи точки.

Наименованието „вулкан“ произлиза от името на Вулкан, бог на огъня в римската митология. Науката, занимаваща се с изследването на вулканите се нарича вулканология.

Активност

Вулканичната активност често е съпровождана от земетресения, появата на горещи извори, гейзери и други форми на хидротермална активност.