"Кожух" - последният вулкан, изригнал по българските земи

В североизточната част на Петричкото поле, от двете страни на река Струма, близо до устието на десния й приток Струмешница, се издигат две възвишения. Западното, на десния бряг на реката, се нарича Кожух, а източното,на левия бряг – Пчелина. Те са сравнително ниски (Кожух - 281м, Пчелина - 240м), но на фона на равното Петричко поле изглеждат величествени. Скални гребени очертават билата им, а склоновете им се спускат много стръмно към реката. По тях се виждат многобройни зъбери, причудливи скални образувания и кухини с размери на малки пещери.

Двете възвишения представляват останки от полуразрушения конус на угасналия вулкан Кожух – последният вулкан, изригнал по нашите земи преди повече от един милион години. При първото експлозивно изригване на вулкана се образувал много широк, нисък конус и част от лавата застинала в кратера. При второто активизиране лавата излязла от периферна пукнатина на вулканския конус (заради запушения кратер) и образувала т. нар. паразитен вулкан. Струма прорязала неговата централна част и го разделила на днешните две възвишения.

Според геолозите Кожух е напълно угаснал вулкан и няма вероятност да изригне отново. През  1962 г. той е обявен за природна забележителност.

До Кожух се намира защитената местност Рупите – истинска джунгла от върби,тополи,къпини и др. растителни видове.Тук има извор на естествена газирана минерална вода – рядко природно явление. В Рупите е построена първата българска орнитологична станция, в която се изучават и опръстеняват мигриращите птици.