Вулканична активност

Вулканична активност

Най-общо вулканите биват три типа: активни, спящи и загаснали. Учудващо е, че отсъства консенсус сред вулканолозите относно дефиницията на "активен" вулкан. Животът на един вулкан може да варира от няколко месеца до няколко милиона години. Това прави до голяма степен безсмислена дефиницията "активен" спрямо дължината на човешкия живот и дори спрямо живота цивилизациите. Например, много от вулканите на Земята са изригвали поне веднъж през последните няколко хиляди години, но не показват никакви признаци на активност в момента. Имайки предвид продължителноста на живота на такива вулкани, те са много активни. Но, спрямо продължителност на нашия живот те са спящи. Положението се усложнява и от факта, че има вулкани които се активизират, но не изригват.

Много учени считат вулкан за активен, ако той изригва в момента или показва знаци на нестабилно и по-сериозна активност като земетръсна активност и значително отделяне на нови газове в района на вулкана. Много учени също считат вулкан за активен, ако той е избухвал в историческо време. Важно е да се отбележи, че дължината на историческото време (т.е. времето, за което съществуват някакви писмени сведения) е различна за различните райони на света. В района на Средиземноморието има исторически източници на над 3000 години, докато на Хаваите този период е само малко повече от 200 години.

Спящите вулкани са тези които в момента са неактивни (както е дефинирано по-горе), но могат да се активизират или избухнат отново.

Загаснали са тези вулкани, за които се счита, че е малко вероятно да изригнат отново. Дали един вулкан е наистина загаснал е изключително трудно за определяне. Калдерите на вулканите имат продължителност на живота, която понякога достига милиони години. Често ако калдерата не е била източник на изригване през последните няколко десетки хиляди години, то е много вероятно тя да бъде счетена за спяща отколкото за загаснала.